Εισαγωγή στο δίκαιο των διπλωματικών και προξενικών σχέσεων
Θεωρία και πρακτική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9664-61-5
Θέμις, Αθήνα, 6/2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 186 σελ.

Add: 2015-06-24 09:51:11 - Upd: 2015-06-24 09:51:11