Βυζαντινομουσικολογικά - Τόμος Α - Θεωρία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-495-148-2
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.97 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 432 σελ.
τ. 1

Add: 2015-06-16 12:46:00 - Upd: 2015-06-16 12:46:00