Βυζαντινομουσικολογικά - Τόμος Β - Ιστορία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-495-149-9
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 40.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 520 σελ.
τ. 2

Add: 2015-06-16 12:43:03 - Upd: 2015-06-16 12:43:03