Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΣ
στον "σύντομο 20ο αιώνα"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-520-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2014
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 18.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 376 σελ.
Περιγραφή

Η παρούσα μελέτη διερευνά το φαινόμενο του αντικομμουνισμού, ως ιδεολογικό ρεύμα, στην Ελλάδα κατά το σύντομο εικοστό αιώνα (1918-1989).

Αντικείμενο της έρευνας,  ο δημόσιος αντικομμουνιστικός λόγος πρωτίστως στο χώρο της πολιτικής αλλά και σε άλλους τομείς του δημόσιου λόγου, όπως ο χώρος της εκπαίδευσης αλλά και της λογοτεχνίας. Με αυτό τον τρόπο η συγγραφέας περιγράφει και  αναλύει  την γενικότερη  αντικομμουνιστική επιχειρηματολογία, εντάσσοντάς τη στο ιστορικό πλαίσιο στο οποίο αναπτύχθηκε.

Η ένταξη αυτή διαφωτίζει την υφέρπουσα σχέση ανάμεσα στις κοινωνικές συνθήκες παραγωγής των ιδεών και το ρόλο των ιδεών στη διαμόρφωση της ίδιας της πραγματικότητας. Παράλληλα, γίνεται σύγκριση της ελληνικής με τη διεθνή αντικομμουνιστική ρητορική.

 Είναι ο αντικομμουνισμός ιδεολογία ή συγκυριακό φαινόμενο; Πότε έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του ο όρος αντικομμουνισμός και ποιες οι νοηματοδοτήσεις του; Ποια υπήρξαν τα βασικά γνωρίσματα της αντικομμουνιστικής ρητορείας; Ποιες οι επιρροές αλλά και οι διαφοροποιήσεις της από την διεθνή πραγματικότητα;  Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που η συγγραφέας αναλύει, μέσα από την καταγραφή της γέννησης, της έξαρσης και της φθίνουσας πορείας του δημόσιου, πολιτικού, αντικομμουνιστικού λόγου στην Ελλάδα.

Η Αναστασία Μητσοπούλου έχει αποφοιτήσει από το Τμήμα Ιστορίας – Αρχαιολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών της ίδιας σχολής. Το 2013 έλαβε το διδακτορικό της δίπλωμα από το Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τα επιστημονικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στη μελέτη ιδεολογικών ζητημάτων της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.


Add: 2015-05-12 14:00:16 - Upd: 2023-09-13 13:38:31