100 χρόνια από τη διεξαγωγή των Βαλκανικών Πολέμων
Πρακτικά Επιστημονικού Συνεδρίου, Αθήνα 7-8 Φεβρουαρίου 2013
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7897-63-3
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
14 x 21 εκ., 458 σελ.

Add: 2015-05-08 08:37:18 - Upd: 2024-02-22 09:56:37