Εγχειρίδιο Αστικού Δικονομικού Δικαίου
Ένδικα μέσα - Αναγκαστική εκτέλεση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-153-1
2η έκδ. || Επαυξημένη
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 75.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 815 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Για την ενημέρωση όμως των αναγνωστών προστίθενται στην παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος του όλου έργου οι νέες δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τα Ένδικα Μέσα και την Αναγκαστική Εκτέλεση.
Περιγραφή

Οι δικονομικές νομοθετικές τροποποιήσεις στο πεδίο του ΚΠολΔ που έγιναν μετά την κυκλοφορία της προηγούμενης εκδόσεως αυτού του έργου μέχρι σήμερα δεν επηρέασαν τις δογματικές βάσεις του αστικού δικονομικού δικαίου –τουλάχιστον όσον αφορά τη ρύθμιση των Ενδίκων Μέσων και της Αναγκαστικής Εκτελέσεως– όπως αυτές έχουν διατυπωθεί από την παραδεδομένη ελληνική δικονομική διδασκαλία και την ελληνική δικονομική επιστήμη.

Για την ενημέρωση όμως των αναγνωστών προστίθενται στην παρούσα δεύτερη έκδοση του έργου με τη μορφή παραρτήματος στο τέλος του όλου έργου οι νέες δικονομικές ρυθμίσεις που αφορούν ειδικά τα Ένδικα Μέσα και την Αναγκαστική Εκτέλεση.


Add: 2015-05-07 09:04:25 - Upd: 2022-05-03 18:27:00