Εκκλησιαστική Γραμματολογία της δύσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81197-8-9
Ostracon, Θεσσαλονίκη, 3/2014
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
17 x 24 εκ., 860 σελ.

Add: 2015-05-06 07:42:51 - Upd: 2015-05-08 06:34:03