Ταξίδι στην Ελλάδα 3
Νέα Ελληνικά για ξένους Επίπεδα Γ1 & Γ2
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-333-868-0
Γρηγόρη, Αθήνα , 1/2015
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 28.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
29 x 21 εκ, 310 σελ.
τ. 3
Περιγραφή

Το παρόν εγχειρίδιο αποτελεί το τρίτο βιβλίο της σειράς «Ταξίδι στην Ελλάδα-Νέα Ελληνικά για ξένους» για όσους διδάσκονται και διδάσκουν την Ελληνική ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα.

Στόχος του «Ταξίδι στη Ελλάδα 3» είναι να βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να κατανοήσουν και να κατακτήσουν την ελληνική γλώσσα, ερχόμενοι σε επαφή με συνθετότερα γραμματικά

φαινόμενα, αυθεντικά κείμενα καθημερινής αλλά και πιο εξειδικευμένης θεματολογίας και πιο απαιτητικού λεξιλογίου. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου, οι σπουδαστές γνωρίζουν τη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα, ταξιδιωτικούς προορισμούς, αντιπροσωπευτικά λογοτεχνικά κείμενα αλλά και λαογραφικά στοιχεία, ήθη και έθιμα της χώρας.

Το βιβλίο δομείται από δεκαπέντε ενότητες-μαθήματα. Μέσα από μια ποικιλία δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου διδάσκεται το σύνολο των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων και το λεξιλόγιο των αντίστοιχων επιπέδων, σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αθηνών για το Προχωρημένο επίπεδο και τα επίπεδα γλωσσομάθειας του Κέντρου Ελληνικής γλώσσας.

Η έκδοση συνοδεύεται από CD με ασκήσεις ακουστικής κατανόησης.


Τhis textbook is the third one of the series «Journey to Greece - Modern Greek for foreigners » for those who are taught and teach Greek as a second or foreign language.

The aim of the «Journey to Greece 3» is to help learners understand and master the Greek language, coming into contact with more complex grammatical phenomena, authentic texts of everyday themes, but also texts of more specialized topics and more demanding vocabulary.

Through the pages of the book, students become aware of the modern Greek reality and discover travel destinations, representative literary texts as well as folklore, customs and traditions of the country.

The book is structured by fifteen unit-lessons. Through a variety of skills related to comprehension and production of written and spoken language learners are taught all the phenomena of grammar and syntax as well as the vocabulary of the corresponding levels, according to

the curriculum of Athens University for the Advanced level and the levels of language learning, established by the Greek Language Centre.

The edition is accompanied by CD with exercises of listening comprehension.


Add: 2015-04-06 09:52:47 - Upd: 2015-04-06 11:33:28