Συριανοί εκπαιδευτικοί του 19ου αιώνα
Βιογραφικά και εργογραφικά στοιχεία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99597-6-6
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 339 σελ.
Περιγραφή

Ο σκοπός της εργασίας αυτής είναι διττός: αφενός να παρουσιάσει τις διαδικασίες που αναφέρονται στη διδασκαλία εικαστικών μαθημάτων στα ελληνικά σχολεία του 19ου αιώνα, με όλες τις σχετικές παραμέτρους τους: περιεχόμενο, προγράμματα, βιβλία,σχολική πραγματικότητα, κρατική πολιτική κλπ. χρησιμοποιώντας αρχειακά τεκμήρια, σχετικά κείμενακαι ποικίλες κρίσεις, ώστε να μπορεί να σχηματιστεί μία κατα το δυνατόν εναργής εικόνα της όλης πορείας και εξέλιξης των μαθημάτων αυτών. 

Αφετέρου να αναδείξει στο προσκήνιο εκέινους που είχαν αναλάβει να υλοποιήσουν τις προθέσεις και τους στόχους που προβλέπονταν απο τη διδασκαλία των μαθημάτων, δηλαδή τους διδασκάλους των εικαστικών μαθημάτων.
 
(Απο το οισθόφυλλο του βιβλίου)