Από τη διερεύνηση του ιστορικού χώρου στο σχεδιασμό για την ανάδειξη του τόπου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-467-443-5
Κυριακίδη Αφοί, Θεσσαλονίκη, 5/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 770 γρ, 304 σελ.
Περιγραφή

Η έκδοση αυτή προέκυψε ως σύνθεμα πολύχρονων ερευνητικών προσπαθειών στο επίπεδο του ιστορικού χώρου -από τη μια, όσο και προβληματισμών στον τομέα του σχεδιασμού (αρχιτεκτονικού και αστικού)- από την άλλη.

Καταγράφοντας τα πρώτα (διαπιστώσεις και συμπεράσματα από τη διερεύνηση του ιστορικού χώρου) και συνεπεία αυτών δημοσιοποιώντας τα δεύτερα (σχεδιαστικά ζητήματα για την ανάδειξη του τόπου), επιχειρείται η δημιουργία ενός βήματος διαλόγου για τη σημασία της "εκφοράς" της μνήμης και της ιστορίας ή άλλως, μια θεώρηση του χωρικού σχεδιασμού ως μέσο για την ενσωμάτωση της παράδοσης.

Η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου στον ιστορικό Πόντο, ως αντικείμενο διερεύνησης, ανήκει πλέον στον χώρο της παράδοσης.

Πρόκειται δηλαδή για προβολές ενός απώτερου παρελθόντος σε ένα ιστορικό παρόν του οποίου σήμερα έχει διακοπεί η συνέχεια. [...]

(Από τον πρόλογο της έκδοσης)

Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ - (30) κατοικίες από τον αγροτικό χώρο του ιστορικού Πόντου. Το ισόγειο μονόχωρο
ΣΑΝΤΑ
ΚΡΩΜΝΗ
ΙΜΕΡΑ
ΜΟΥΖΕΝΑ
ΤΕΚΚΕ
ΠΑΡΟΧΘΙΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΧΑΡΣΙΩΤΗ ΠΟΤΑΜΟ
Περιοχή ΜΕΡΖΙΦΟΥΝΤΑΣ
Το ισόγειο δίχωρο ή με περισσότερους των δυο χώρους
ΜΟΥΖΕΝΑ
ΜΟΥΖΕΝΑ
ΜΟΥΖΕΝΑ
ΣΤΑΥΡΙΝ
HASKALE
YAYLACIK
ΤΟΝΓΙΑ
SULUOVA
Περιοχή SUNGURLU
ΙΜΕΡΑ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
ΚΡΩΜΝΗ
ΣΤΑΥΡΙΝ
ΣΤΑΥΡΙΝ
COBANLI
Το διώροφο σπίτι
YESILYURT
YESILYURT
YESILYURT
ΤΟΡΤΕΡΕ
ΣΑΝΤΑ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ - Χωρικός σχεδιασμός, πρότυπες εφαρμογές. Οι αγροτικοί οικισμοί στον ιστορικό Πόντο: πολεοδομικά χαρακτηριστικά και αρχιτεκτονική φυσιογνωμία
ΥΠΟΣΚΑΦΕΣ ΚΑΙ ΗΜΙΥΠΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΙΣΟΓΕΙΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΔΙΩΡΟΦΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
Χωρικός σχεδιασμός για την ανάδειξη του χαρακτήρα του τόπου: πρότυποι οικιστικοί πυρήνες σε νέες εγκαταστάσεις. Το Κοινό των Ποντίων στο Κιλκίς
Ο ΔΗΜΟΣ ΚΙΛΚΙΣ ΚΑΙ Η ΕΥΡΥΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
ΣΤΟΧΟΙ ΚΑΙ ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ "ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΤΩΝ ΠΟΝΤΙΩΝ"
Η Ποντοκώμη Κοζάνης: ο νέος οικισμός μετά τη μετεγκατάστασή του
Η ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ
ΠΡΟΤΥΠΟΣ ΟΙΚΙΣΤΙΚΟΣ ΠΥΡΗΝΑΣ: ΑΡΧΕΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Αντί επιλόγου
Βιβλιογραφία
Συμπληρωματικές πηγές
Εποπτικό υλικό
Πηγές εποπτικού υλικού