Η απάτη στο πολιτικό δικαστήριο κατά το Ελληνικό Δίκαιο
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-2607-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 3/2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
16 x 24 εκ., 214 σελ.
Περιγραφή

Ειδική μορφή του εγκλήματος της απάτης, που προβλέπεται και τιμωρείται από τον Ελληνικό Ποινικό Κώδικα (ΠΚ) στο άρθρο 386§1 είναι η απάτη επί δικαστηρίου.
Η πρώτη μορφή της απάτης επί δικαστηρίου (υπό στενή έννοια), με εξαπατηθέντα και διαθέτοντα τον δικαστή και ζημιωθέντα τον αντίδικο του εξαπατήσαντος, λόγω της τριμερούς αυτής σχέσης (τριγωνική απάτη), της φύσης του δικαστικού λειτουργήματος και της θέσης του δικαστή στο νομικό μας σύστημα, έχει προκαλέσει, από παλαιά, συζητήσεις και αμφισβητήσεις, τόσο για το εάν μπορεί να στοιχειοθετηθεί τέτοιο έγκλημα, όσο κυρίως για το περιεχόμενο του, την έκταση εφαρμογής του, στα πλαίσια διεξαγωγής της πολιτικής δίκης.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-08-07 13:23:31 - Upd: 2023-10-26 11:38:15