Κριτικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου
Από την ιστοριογραφία και την πολιτική θεωρία στη σχολική ιστορική μάθηση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-476-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Ebook, EPUB
304 σελ.
Περιγραφή

Σε μια εποχή που ο ναζισμός είτε αναβιώνει απροκάλυπτα είτε προβάλλεται κεκαλυμμένα με τις μορφές του ρατσισμού, της ξενοφοβίας, του αντισημιτισμού, της ανοχής ή της δικαιολόγησης της βίας και του μίσους, η ελληνική σχολική εκπαίδευση παρουσιάζεται αδύναμη να ανταποκριθεί στις θεμελιώδεις καταστατικές της υποχρεώσεις. Οι εκπαιδευτικοί -ουσιαστικά ανεκπαίδευτοι στη διαχείριση επίμαχων και επίκαιρων ιστορικών φαινομένων... βλέπουν με αμηχανία τη ναζιστική ιδεολογία να γοητεύει τους μαθητές τους και αισθάνονται αδύναμοι να αντιδράσουν μεθοδικά, τη στιγμή που οι επίσημοι εκπαιδευτικοί φορείς επιδεικνύουν ασύγγνωστη αδιαφορία. Το βιβλίο αυτό φιλοδοξεί να αποτελέσει μια γέφυρα ανάμεσα στην ακαδημαϊκή ιστορική θεωρία και τη σχολική ιστορική εκπαίδευση, ανάμεσα στη σύγχρονη επιστημονική γνώση και τη διδακτική πράξη -μια γέφυρα που την έχουμε ανάγκη όσο ποτέ. Οι εκπαιδευτικοί όλων των βαθμίδων, οι φοιτητές των ιστορικών και παιδαγωγικών τμημάτων, καθώς και όσοι προσβλέπουν σε μια εκπαίδευση δυναμικά συνδεδεμένη με τη ζωή και τον άνθρωπο, θα βρουν στον τόμο αυτό σύγχρονες προσεγγίσεις και οπτικές για το ναζιστικό φαινόμενο, διδακτική μεθοδολογία, προτάσεις διδασκαλίας και πολυτροπικό διδακτικό υλικό.

Περιέχονται τα κείμενα:
- Άγγελος Παληκίδης, Εισαγωγή
Μέρος Α`: Θεωρητικές προσεγγίσεις του ναζιστικού φαινομένου
- Βασίλης Μπογιατζής, "Μελετώντας το Απόλυτο Κακό: μια επισκόπηση της ιστοριογραφίας του Ναζισμού από τις πρώτες ερμηνείες ως τη New Consensus και τη συνθετική προσέγγιση του Roger Griffin"
- Έλλη Λεμονίδου, "Ο Β` Παγκόσμιος Πόλεμος: ιστοριογραφία, δημόσια ιστορία και ιστορική εκπαίδευση"
- Γιώργος Κόκκινος, "Ιστορικός αναθεωρητισμός και άρνηση του Ολοκαυτώματος (negationnisme)"
- Άγγελος Παληκίδης, "Ο ναζισμός στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας"
- Βασίλης Δαλκαβούκης, "Η μνήμη της ναζιστικής Κατοχής στο δημόσιο χώρο. Η περίπτωση των οδωνυμίων"
Μέρος Β`: Διδακτικές προσεγγίσεις: Διδακτική μεθοδολογία και σενάρια διδασκαλίας
- Δημήτρης Μαυροσκούφης, "Στρατηγικές για την αξιοποίηση των πηγών και τη μεθόδευση της διδασκαλίας"
- Κατερίνα Μπρεντάνου, "Αποκαλύπτοντας τη συνενοχή"
- Βασιλική Σακκά, "Εμείς και οι "άλλοι": η εμπειρία του ανεπαίσθητου εκφασισμού μιας κοινωνίας και η σύγχρονη συγκυρία"
- Ζέτα Παπανδρέου, "Ναζιστική κατοχή στην Ελλάδα και άσκηση αντιποίνων"
Μέρος Γ`: Εκπαιδευτικό υλικό
Ευρετήριο ονομάτων
Ευρετήριο όρων


Add: 2014-07-30 12:58:16 - Upd: 2020-10-23 13:46:23