Τέρψεις και Ιστορίες
Κριτικές, φιλολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις της λογοτεχνίας του παραμυθιού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6865-61-9
Γράφημα, Θεσσαλονίκη, 4/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 24.38 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 380 σελ.
Σχετιζόμενα προϊόντα