Η Μεγάλη Ιδέα
Η αναγέννηση του ελληνισμού
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6717-74-1
Κάτοπτρο, Αθήνα, 2013
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 14.99 (περ. ΦΠΑ 6%)
eBook, EPUB
294 σελ.
Περιγραφή

Σε αυτό το βιβλίο του, ο Driault παρουσιάζει τη διαχρονική πορεία του Ελληνισμού ως κυματοθραύστη των εκάστοτε βαρβαρικών επιδρομών και ως φύλακα αγγέλου του ευρωπαϊκού πνεύματος. Η παρουσίαση αυτή συνδυάζεται με τους παρεμφερούς σημασίας αγώνες του γαλλικού λαού κατά του παγγερμανισμού. Το κύριο μέλημα του συγγραφέα είναι η τόνωση των δεσμών φιλίας Γαλλίας και Ελλάδας σε μια κρίσιμη εποχή, κατά την οποία η πρώτη έχει αρχίσει να ερωτοτροπεί με την Τουρκία για να εξασφαλίσει τα οικονομικά συμφέροντά της στην Ανατολή μετά τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Add: 2014-06-30 11:19:57 - Upd: 2021-12-11 17:31:29