Βιωματικές δράσεις. Ερευνητικές εργασίες. Ειδική θεματική δραστηριότητα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-81064-0-6
Παράγραφος, Αθήνα, 12/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 8.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 16 εκ, 310 γρ, 151 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς που έχουν αναλάβει βιωματικές δράσεις σε Γυμνάσιο,
ερευνητικές εργασίες σε Λύκειο και ειδική θεματική δραστηριότητα σε ΕΠΑ.Λ, καθώς και στους μα-
θητές που θα τις πραγματοποιήσουν.

Το βιβλίο αποτελείται βασικά από τρία μέρη:

- Το Α΄ μέρος, το γενικό, περιλαμβάνει γενικές παρατηρήσεις για την Ερευνητική Εργασία και την Ειδι-
κή Θεματική Δραστηριότητα, απαραίτητες για την πραγματοποίησή τους, καθώς και αναλυτική ανα-
φορά για όλη την πορεία τους, από την επιλογή θέματος μέχρι την τελική παρουσίασή τους. Τα όσα
αναφέρονται εδώ είναι χρήσιμα και για τα αντικείμενα του νέου πεδίου στο Γυμνάσιο (Βιωματικές
Δράσεις - Συνθετικές Εργασίες -- Project).

- Το Β΄ μέρος αναφέρεται στο νέο πεδίο του Γυμνασίου και στην Ερευνητική Εργασία του Λυκείου
με συγκεκριμένες προτάσεις και αναλυτική παρουσίαση παραδειγμάτων καλής πρακτικής, ορισμένα
από τα οποία έχω υλοποιήσει σε σχολεία από το 2003, στο πλαίσιο περιβαλλοντικών και πολιτιστικών προγραμμάτων, καθώς και της δράσης etwinning.

- Το Γ΄ μέρος ασχολείται με την Ειδική Θεματική Δραστηριότητα, επισημαίνοντας ορισμένες ιδιαιτερό-
τητες, ενώ αναφέρονται προτάσεις και αναλυτικά παραδείγματα με έμφαση σε θέματα συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων, αλλά και ειδικοτήτων με γενικά μαθήματα.

Τέλος, παρατίθενται σχετική βιβλιογραφία και παράρτημα με ορισμένα χρήσιμα θέματα από Ms Word
για αξιοποίηση πινάκων και εικόνων στο τελικό κείμενο της έκθεσης.