Λαϊκός πολιτισμός και έντεχνος λόγος
Ποίηση, πεζογραφία, θέατρο: Πρακτικά διεθνούς επιστημονικού συνεδρίου Αθήνα, 8-12 Δεκεμβρίου 2010
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-404-263-0
Ακαδημία Αθηνών, Αθήνα, 11/2013
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 44.79 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 318 γρ., 135 σελ.
τ. 3 από 3
Περιγραφή

[set 3 τόμοι]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-07-04 10:26:21