Συμβουλευτική ψυχολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-546-017-4
Πεδίο, Αθήνα, 11/2013
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 34.74 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
16 x 24 εκ., 882 γρ., 571 σελ.
Περιγραφή

Στη νέα, αναθεωρημένη έκδοση του βιβλίου περιγράφεται αναλυτικά το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας. Συνδυάζοντας τη θεωρία με την έρευνα και την εφαρμογή, και με ευαίσθητη ματιά στα θέματα της πολυπολιτισμικότητας και της διαφορετικότητας, διερευνώνται τόσο τα συνήθη αναπτυξιακά όσο και τα δυσλειτουργικά και ασυνήθη ζητήματα τα οποία σχετίζονται με την ατομική, την οικογενειακή, την ομαδική ή την οργανωτική ανθρώπινη συμπεριφορά. Αναφορά γίνεται στη θέσπιση προσωπικών στόχων και στα θετικά μοντέλα με βάση τα οποία μπορεί κανείς να επαυξήσει τα προτερήματά του. Αναδεικνύονται επίσης η σημασία που έχει η κοινωνική ζωή για το άτομο και παράλληλα η ευθύνη της κοινωνίας να πραγματοποιήσει τις αλλαγές που θα βοηθήσουν το άτομο να επιτύχει τη βέλτιστη λειτουργικότητα και ποιότητα ζωής.
Το περιεχόμενο της νέας έκδοσης έχει μεταβληθεί σημαντικά: όλα τα κεφάλαια αναθεωρήθηκαν, κάποια γράφτηκαν εξαρχής, ενώ προστέθηκαν και άλλα που περιγράφουν τα νεότερα δεδομένα από την έρευνα και τις πρακτικές εφαρμογές της συμβουλευτικής ψυχολογίας, τις εξελίξεις σε θέματα εκπαίδευσης, κατάρτισης και εποπτείας των συμβουλευτικών ψυχολόγων, καθώς και την πορεία ανάπτυξης του κλάδου στην Ελλάδα.
Στόχος του βιβλίου είναι να ενημερώσει ουσιαστικά τον επιστήμονα -τον νέο αλλά και τον πιο έμπειρο- που ασχολείται με το αντικείμενο της συμβουλευτικής ψυχολογίας και να του προσφέρει τα απαραίτητα εφόδια που θα του επιτρέψουν να ασκήσει με επιτυχία το έργο του και να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις προκλήσεις της σύγχρονης εποχής.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος
Μέρος Ι: Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί
Εισαγωγή
Είδη συμβουλευτικής ψυχολογίας
Μέρος ΙΙ: Θεωρητικές προσεγγίσεις
Θεωρητικές έννοιες
Ψυχαναλυτικές - ψυχοδυναμικές θεωρίες
ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
Η ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΕΓΩ
ΑΤΟΜΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ανθρωπιστικές - υπαρξιακές θεωρίες
ΠΡΟΣΩΠΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΥΠΑΡΞΙΑΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ
Γνωστικές - συμπεριφοριστικές θεωρίες
ΛΟΓΙΚΟΘΥΜΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΣΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΨΥΧΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
Σύγκριση συμβουλευτικών ψυχολογικών θεωριών
Σύγχρονες προσεγγίσεις της συμβουλευτικής ψυχολογίας
Μέρος ΙΙΙ: Η συμβουλευτική σχέση και διαδικασία
Παράγοντες της βοηθητικής συμβουλευτικής σχέσης
Οι εμπλεκόμενοι στη συμβουλευτική διαδικασία
Η συμβουλευτική διαδικασία
Συμπεράσματα ερευνών για την αποτελεσματικότητα της συμβουλευτικής ψυχολογίας
Βιβλιογραφία
Κώδικας δεοντολογίας και διαγωγής της Βρετανικής Ψυχολογικής Εταιρείας (2009)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00