Ο έλεγχος συνταγματικότητας των νόμων
Η συγκριτική άποψη
Weak Courts, Strong Rights : Judicial Review and Social Welfare Rights in Comparative Constitutional Law (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2770-3
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 10/2013
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 14.84 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 262 γρ, 194 σελ.
Περιγραφή

Από την κριτική ανάλυση του δικαίου ο Tushnet έχει κρατήσει ιδίως τη σημασία του «πλαισίου» (context) του δικαίου, δηλαδή του ευρύτερου πολιτικού, κοινωνικο-οικονομικού και πολιτισμικού περιβάλλοντος στο
οποίο εντάσσεται το δίκαιο. Αυτό όμως που περισσότερο από οτιδήποτε άλλο τον χαρακτηρίζει είναι η προέχουσα σημασία που αποδίδει στο πολιτικό πλαίσιο, δηλαδή στη λειτουργία του πολιτικού και ιδίως του κομματικού συστήματος για την κατανόηση του συνταγματικού δικαίου.
Ο Tushnet εμφανίζεται με τρία διαφορετικά επιστημονικά πρόσωπα, που καθένα τους αποδίδει μια πτυχή της ευρύτερης θεώρησής του για το δίκαιο και το σύνταγμα. Ενδιαφέρεται καταρχάς για τη συνταγματική ιστορία και την ιστορία του συνταγματικού δικαίου. Ενδιαφέρεται επίσης για το συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο. Ενδιαφέρεται, τέλος, για το συνταγματικό δίκαιο που παράγεται στο πεδίο της πολιτικής από το νομοθέτη και την κυβέρνηση, πέραν δηλαδή του ελέγχου της συνταγματικότητας των νόμων και «έξω από τα δικαστήρια». Με τον τρόπο του, ο Tushnet μας λέει ότι αν θέλουμε να κατανοήσουμε πραγματικά το σύνταγμα πρέπει να το μελετούμε στη διαχρονία του, δηλαδή συγκρίνοντάς το στο χρόνο (ιστορία), στη συγχρονία του, συγκρίνοντάς το με άλλες συνταγματικές τάξεις, και επίσης εντάσσοντάς το στην ευρύτερη λειτουργία του πολιτικού συστήματος.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
1.ΓΙΑΤΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ;
Μια επισκόπηση μεθόδων στο συγκριτικό συνταγματικό δίκαιο
Οικουμενισμός και λειτουργισμός
Μελέτη του πλαισίου και έκφραση ταυτότητας
Συμπέρασμα
2. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Παραλλαγές του ελέγχου ασθενούς τύπου
Αντιπαραβολή του δικαστικού ελέγχου ισχυρού και ασθενούς τύπου
Δικαστικός έλεγχος 'ασθενούς τύπου' εντός ενός συστήματος ισχυρού τύπου;
Συμπέρασμα
3. Η ΠΙΘΑΝΗ ΑΣΤΑΘΕΙΑ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΣΘΕΝΟΥΣ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ
Νομοθετική αντίσταση σε δικαστικές ερμηνείες
Νομοθετική προσαρμογή των δικαστικών ερμηνειών
Αναδυόμενος έλεγχος ισχυρού τύπου
Λαϊκή αποδοχή του ελέγχου ισχυρού τύπου σε επιμέρους πεδία
Λαϊκή αποδοχή του ελέγχου ισχυρού τύπου γενικά
Συμπέρασμα: Επανεξετάζοντας το ζήτημα του ελέγχου ασθενούς τύπου στα συστήματα ισχυρού τύπου