Μάνατζμεντ
6 Ικανότητες θεμέλιο επιτυχίας
Competency-Based Management (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-99930-0-5
Pela Ioannidou Publishing, Αθήνα, 2011
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 99.53 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
978 σελ.
Περιγραφή

Ποιες είναι οι βασικές αρχές και ποια η ιστορική διαδρομή του;
Ποια είναι η σημασία του περιβάλλοντος, εσωτερικού και εξωτερικού, για ένα μάνατζερ;
Πώς ορίζονται ο προγραμματισμός και ο έλεγχος ενός οργανισμού;
Τι σημαίνει διεύθυνση και ηγεσία; Πώς μπορεί ένας μάνατζερ να οργανώσει αποτελεσματικά;

Το βιβλίο αυτό προσφέρει απαντήσεις σε όλα αυτά τα ερωτήματα, με μια καινοτόμα και ιδιαίτερη προσέγγιση. Σχεδιάστηκε με στόχο την ενεργητική μάθηση και απευθύνεται τόσο σε φοιτητές όσο και ήδη εργαζομένους στο χώρο των επιχειρήσεων.

Εστιάζει στις 6 θεμελιώδεις ικανότητες των αποτελεσματικών μάνατζερ βοηθώντας τους αναγνώστες να αναπτύξουν τις διοικητικές τους ικανότητες και να αποκτήσουν τις γνώσεις που θα χρειαστούν ώστε να πετύχουν στους παγκόσμιους οργανισμούς. Αυτές είναι:

η επικοινωνία,
η πολυπολιτισμικότητα,
ο προγραμματισμός και η διοίκηση,
η αυτοδιαχείριση (αυτογνωσία),
η στρατηγική δράση
η ομαδική συνεργασία.

Ο Κατάλογος αυτοαξιολόγησης που υπάρχει στο πρώτο κεφάλαιο, βάζει τον αναγνώστη σε θέση να συνδεθεί με αυξημένη αυτογνωσία με το υλικό του βιβλίου.

Ενσωματώνει ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό που ονομάζεται ηθική πρόκληση, ώστε να γίνει αντιληπτό ότι οι πράξεις των μάνατζερ μπορούν να επηρεάσουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.

Ξεκινά με μια περιγραφή πραγματικού παραδείγματος, ονομαζόμενη Διοικητική Πρόκληση, όπου αναφέρονται οι διοικητικές ικανότητες επωνύμων στελεχών και εταιρειών. Κάθε Κεφάλαιο περιέχει τέσσερα ένθετα που συνδέουν τις διοικητικές ικανότητες με το περιεχόμενο του Κεφαλαίου. Τα αληθινά παραδείγματα βοηθούν τους αναγνώστες να μάθουν και επεξηγούν την αξία ανάπτυξης και βελτίωσης των διοικητικών ικανοτήτων.

Σε κάθε Κεφάλαιο περιέχονται:

Ρήσεις "τάδε έφη...", όπου παραθέτονται μοναδικές ιδέες.
Μετάφραση των βασικών «όρων-κλειδιά» και των γενικών εννοιών.
Σύνοψη Κεφαλαίου διαρθρωμένη με άξονες τους μαθησιακούς στόχους.
Ερωτήσεις προς συζήτηση και ανάπτυξη κριτικής σκέψης.
Εμπειρική άσκηση που παρακινεί τον αναγνώστη να εμβαθύνει στις έννοιες του Κεφαλαίου.
Μελέτη περίπτωσης, που προκαλεί με στοχευμένα ερωτήματα την εφαρμογή των εννοιών του Κεφαλαίου σε μια πραγματική κατάσταση.