Η ευθύνη από τα ελαττωματικά προϊόντα
Κατά το άρθρ. 6 Ν. 2251/1994
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-301-413-3
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1999
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 452 σελ.
Περιγραφή

Περιέχονται: Το σύνολο των θεωρητικών και πρακτικών ζητημάτων που ανακύπτουν από την εφαρμογή του άρθρ. 6 Ν. 2251/1994 για την αποκατάσταση των ζημιών από τα ελαττωματικά προϊόντα. Προτείνονται λύσεις για την αντικειμενική, ανεξάρτητη από υπαιτιότητα ευθύνη του παραγωγού, του εισαγωγέα ή του απλού εμπόρου-πωλητή ενός ελαττωματικού προϊόντος, τις έννοιες του προϊόντος και του ελαττώματος ως προϋποθέσεις θεμελιωτικές της ευθύνης, τους εξειδικευμένους περιορισμούς έκτασης της οφειλόμενης αποζημίωσης αλλά και τους ειδικούς λόγους απαλλαγής από την ευθύνη.