Η εξασφάλιση του δανειστή με προσωπικές ασφάλειες εκ του νόμου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-182-2
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 514 γρ., 260 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-22 12:27:47