Η ενότης της εκκλησίας εν τη Θεία Ευχαριστία και τω επισκόπω κατά τους τρεις πρώτους αιώνας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-222-303-1
Γρηγόρη, Αθήνα, 1/1990
2η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 16.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 215 σελ.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΒΡΑΧΥΓΡΑΦΙΑΙ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΩΣ ΘΕΜΕΛΙΩΔΕΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΝ ΠΡΟΒΛΗΜΑ. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΑΙ ΑΡΧΑΙ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ ΤΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ. ΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
Η ΣΧΕΣΙΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ, ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΕΝ ΤΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΕΙ ΤΗΣ ΑΡΧΕΓΟΝΟΥ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄: Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ «Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄: Ο «ΠΡΟΕΣΤΩΣ» ΤΗΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΩΣ Ο «ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ» ΤΗΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ»
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ: Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ
Η ΕΝΟΤΗΣ ΕΝ ΤΗ ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΚΑΙ Η ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄: ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ - ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΕΙΣ ΕΚΑΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄: Η ΘΕΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, Ο ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ «ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ». ΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΤΗΤΟΣ ΕΝ ΤΗ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ ΚΑΙ ΤΩ ΕΠΙΣΚΟΠΩ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟΝ: ΑΙ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΣ «ΤΗΣ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΟΥΣΗΣ» ΜΙΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΣ ΕΙΣ ΠΟΛΛΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑΚΑΣ ΣΥΝΑΞΕΙΣ ΥΠΟ ΠΡΕΣΒΥΤΕΡΟΥΣ. Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΙΣ ΑΥΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α΄: Η ΓΕΝΕΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β΄: Η ΕΜΦΑΝΙΣΙΣ ΤΗΣ ΕΝΟΡΙΑΣ ΚΑΙ Η ΕΝΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΕΝ «ΜΙΑ ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΑ, ΤΗ ΥΠΟ ΤΟΝ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΟΥΣΗ»
ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΡΟΣΘΗΚΑΙ ΚΑΙ ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00