Η εμπειρική έρευνα στην εκπαίδευση
Επεξεργασμένη για το Διεθνές Γραφείο Εκπαίδευσης
Empirical Research in Education (τίτλος πρωτοτύπου)
Μετάφραση: Δίπλας, Γιώργος
Επιμέλεια κειμένου: Μπρούζος, Ανδρέας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7643-30-8
Τυπωθήτω, Αθήνα, 10/1996
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 11.10 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 197 σελ.
Περιγραφή

Η ραγδαία ανάπτυξη της Εκπαίδευσης σ` ολόκληρο τον κόσμο κατά τα τελευταία πενήντα χρόνια, πέρα απ` ό,τι θετικό κομίζει για το σύνολο της ανθρωπότητας, δημιουργεί αναπόφευκτα και κάποια προβλήματα (δημογραφικά, κοινωνιολογικά, διοικητικά κλπ.), καθώς και καινούργιες αντιλήψεις διδασκαλίας, μάθησης και πολιτιστικής καλλιέργειας. Στο νέο σκηνικό που έχει δημιουργηθεί, ο εκπαιδευτικός καλείται να παίξει έναν βασικότατο και ολοένα συνθετότερο ρόλο. Ο Gilbert De Landsheere, διευθυντής του Εργαστηρίου Πειραματικής Παιδαγωγικής στο Πανεπιστήμιο της Λιέγης, δίνει στην παρούσα μελέτη του μιαν ιδέα του πλάτους και του βάθους των προβλημάτων που αφορούν στις Επιστήμες της Αγωγής, καθώς και των μέσων που θα επιτρέψουν στα εκπαιδευτικά και παιδαγωγικά συστήματα να βελτιωθούν - τόσο καθαυτά όσο και ως προς τα αποτελέσματά τους.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:20