Η ελληνική γλώσσα, το παιδί και ο λαϊκός πολιτισμός
Θεωρητική και εμπειρική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-16-1073-3
Εκδόσεις Πατάκη, Αθήνα, 3/2004
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 292 γρ., 147 σελ.
Περιγραφή

Σε μια εποχή ανοιχτών συνόρων, που το ζητούμενο είναι -ιδιαίτερα για τα μικρά έθνη- η καλλιέργεια της εθνικής ταυτότητας, είναι πολύ σημαντικό από την προσχολική εκπαίδευση να προσφερθεί στο παιδί και ο λόγος της λαϊκής παράδοσης, με στόχο τη γλωσσική καλλιέργεια αλλά και τη μετάγγιση της πατρογονικής κληρονομιάς.
Στην παρούσα έρευνα επιδιώκεται να διαπιστωθεί:
1. Ποια είναι η θέση της λαϊκής παράδοσης στην καθημερινή ζωή του νηπιαγωγείου;
2. Ποια είναι η προσφορά του παραδοσιακού λόγου στο νηπιαγωγείο;
3. Αξιοποιούνται τα κείμενα της λαϊκής φιλολογίας για γλωσσικές δραστηριότητες;
Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν τη σημερινή κατάσταση στο νηπιαγωγείο και μπορούν να αξιοποιηθούν για νέους γλωσσικούς σχεδιασμούς, βασισμένους στα κείμενα που μας κληροδότησε η σοφία του λαού.
Το βιβλίο ενδιαφέρει γονείς και εκπαιδευτικούς.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
Η ΛΑΪΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΕΥΡΗΜΑΤΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-10-13 16:47:59