Η Ελλάδα στο μεταίχμιο ενός νέου κόσμου
Ψυχρός πόλεμος, δόγμα Truman, σχέδιο Marshall: Μέσα από διπλωματικά και ιστορικά έγγραφα: 1948-1951
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-03-3270-4
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 25 εκ., 317 σελ.
τ. 3 από 3
Περιγραφή

Το τρίτομο αυτό έργο το οποίο έχω τη χαρά να προλογίζω, συνιστά, την όγδοη κατά σειρά έκδοση της Υπηρεσίας Διπλωματικού και Ιστορικού Αρχείου του Υπουργείου Εξωτερικών και περιλαμβάνει ιστορικά και διπλωματικά έγγραφα που αναφέρονται στην εφαρμογή του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, σε μια περίοδο κατά την οποία πράγματι η χώρα μας βρέθηκε στο μεταίχμιο του νέου κόσμου, του μεταπολεμικού. (...) Η ακριβής γνώση για το σχέδιο Marshall και τα γεγονότα της περιόδου 1943-1951 έχουν πολλές όψεις. Η μία είναι η ιστορική/επιστημονική και αποσκοπεί στο να διευρύνει την προβληματική μας, να αποτρέψει την ιστορική λήθη και να προκαλέσει ερμηνείες που συμπληρώνουν τα έως σήμερα δεδομένα ή και ανατρέπουν τα ισχύοντα στερεότυπα. Η άλλη όψη είναι η σύγχρονη πολιτική που αποσκοπεί στο να προβάλλει τα διαχρονικά διδάγματα από την εφαρμογή του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα, ως έργου συνεργασίας Ελλάδας και ΗΠΑ. Η επιστροφή της ιστορίας ως εργαλείου παιδείας μπορεί σήμερα να βοηθήσει τη συνεργασία και κατανόηση των κρατών. Με την ασφαλή απόσταση που έχουμε από τα ιστορικά γεγονότα εκείνης της τραγικής εποχής, είμαστε σε θέση να αξιολογήσουμε με περισσότερη ψυχραιμία της επιπτώσεις του σχεδίου Marshall στην πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή μιας καθημαγμένης από την Κατοχή και τον Εμφύλιο χώρας. Γιατί αν είναι αλήθεια ότι το σχέδιο βοήθησε να σταθεί στα πόδια της η Ελλάδα, είναι εξίσου αλήθεια ότι συνέβαλε στη στρεβλή τουλάχιστον ανάπτυξη του πολιτικού συστήματος και των δημοκρατικών θεσμών, του οικονομικού και κοινωνικού ιστού της Ελλάδας. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Αναλυτικός κατάλογος εγγράφων
Εισαγωγικό σημείωμα
Έγγραφα έτους 1948
Έγγραφα έτους 1949
Έγγραφα έτους 1950
Έγγραφα έτους 1951
Παραρτήματα
Παράρτημα 1ο
Τεκμήριο προφορικής ιστορίας
Η εφαρμογή του σχεδίου Marshall στην Ελλάδα
Παράρτημα 2ο
Αποσπάσματα της ομιλίας του ρεπουμπλικάνου προέδρου της Επιτροπής Εξωτερικών Σχέσεων της γερουσίας A. Vandenberg

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-29 15:32:07