Η εγγυητική επιστολή με ρήτρα πληρωμής "σε πρώτη ζήτηση"
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-241-3
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1995
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 11.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 283 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00