Η διεθνοποίησις της φαντασίας
Σχέσεις της ελληνικής με τις ξένες λογοτεχνίες τον 19ο αιώνα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1346-4
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 17.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 449 γρ, 288 σελ.
Περιγραφή

Εισαγωγή || Α`. Διαδρομές ενός ηρωικού συμβόλου: Ο Κανάρης του Victor Hugo και η ελληνική ποίηση του 19ου αιώνα || Β`. `Ενας ρομαντικός ερυθρόδερμος, ή η ραγκαβική ανάπλαση μιας ινδιάνικης παράδοσης || Γ`. Η μεταφραστική μέριμνα ενός εθνικού λαογράφου: Ο Νικόλαος Πολίτης και η ξένη λογοτεχνία || Παραρτήματα: 1. Α. Ρ. Ραγκαβή, "Ο Γοργός Ιέραξ" || 2. William Hepworth Dixon, New America (απόσπασμα) || 3. William Hepworth Dixon, "Η Νέα Αμερική" (απόσπασμα) || 4. Επιστολές Carl Seelig, Νικόλαου Γ. Πολίτη, Γρηγόριου Ξενόπουλου, Κωνσταντίνου Χατζόπουλου || Επιλογή βιβλιογραφίας || Ευρετήριο ονομάτων και εννοιών

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Α΄. ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΕΝΟΣ ΗΡΩΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΟΥ: Ο ΚΑΝΑΡΗΣ ΤΟΥ VICTOR HUGO ΚΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ 19ου ΑΙΩΝΑ
Β΄. ΕΝΑΣ ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΔΕΡΜΟΣ, Η Η ΡΑΓΚΑΒΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΙΑΣ ΙΝΔΙΑΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Γ΄. Η ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ ΕΝΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΛΑΟΓΡΑΦΟΥ: Ο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ ΚΑΙ Η ΞΕΝΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
1.Α. Ρ. ΡΑΓΚΑΒΗ, 'Ο ΓΟΡΓΟΣ ΙΕΡΑΞ'
2.WILLIAM HEPWORTH DIXON, 'NEW AMERICA' (ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ)
3. ΕΠΙΣΤΟΛΕΣ CARL SEELIG, ΝΙΚΟΛΑΟΥ Γ. ΠΟΛΙΤΗ, ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΞΕΝΟΠΟΥΛΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΥ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΝΝΟΙΩΝ