Η διεθνής οικονομική στην εποχή της παγκοσμιοποίησης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-458-306-5
Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, 1/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,248 γρ., 762 σελ.
Περιγραφή

Το σημαντικότερο οικονομικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών είναι η διαδικασία της Παγκοσμιοποίησης κυρίως λόγω των μεταβαλλόμενων χαρακτηριστικών και των εξαιρετικά σημαντικών επιπτώσεών της. Η εξέλιξη αυτή έχει αναδείξει τις Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις ως τον τομέα της Οικονομικής θεωρίας που βρίσκεται στην αιχμή της οικονομικής σκέψης τόσο ως ζήτημα για τη θεωρία η οποία πρέπει να εξελιχθεί ώστε να το αναλύσει, όσο και ως βασικό ζητούμενο σε όρους οικονομικής πολιτικής.
Πέρα από το Διεθνές Εμπόριο και τις Διεθνείς Νομισματικές Σχέσεις, το περιεχόμενο Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων έχει διευρυνθεί ιδιαίτερα τα τελευταία 20-30 χρόνια ώστε να περιλαμβάνει τη θεωρία της Οικονομικής και Νομισματικής Ενοποίησης καθώς και τις Διεθνείς Μετακινήσεις των Παραγωγικών Συντελεστών...
Επιπλέον, το θέμα της παγκοσμιοποίησης αποτελεί το πλαίσιο μέσα στο οποίο αναλύονται οι διεθνείς οικονομικές σχέσεις, καθώς και η λειτουργία των σύγχρονων οικονομιών γενικότερα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΜΕΡΟΣ Ι:
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
2. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ
3. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ:
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΔΕΥΤΕΡΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
2. ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
3. ΟΙ ΜΕΤΑΠΟΛΕΜΙΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ:
Η ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΡΙΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1. ΜΙΑ ΠΡΩΤΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
2. ΤΑ ΑΙΤΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
4. ΘΕΩΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΩΡΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΕΘΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΠΙΤΑΛΙΣΜΟΥ
5. ΟΙ ΠΟΛΥΕΘΝΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ IV:
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΕΤΑΡΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ
1. ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
2. Η ΜΕΤΑΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΑΦΟΡΝΤΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΥΣΣΩΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
3. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ
ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΟΔΗΓΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00