Η διδασκαλία της λογοτεχνίας
Συνέδριο στο Διεθνές Πολιτιστικό Κέντρο του Σεριζί της Γαλλίας, 22-29 Ιουλίου 1969
L' enseignement de la littérature (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-205-188-7
Επικαιρότητα, Αθήνα, 1985
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 26.50 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 361 γρ., 229 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό αποτελεί μιαν επιλογή από τις ανακοινώσεις του συνεδρίου με θέμα «Η διδασκαλία της λογοτεχνίας» που έγινε στο Διεθνές Πολιτιστικό κέντρο του Σεριζί (Cerisy) της Γαλλίας στις 22-29 Ιουλίου 1969. Τα πλήρη πρακτικά εξέδωσε το 1971 ο Plon. Εδώ ακολουθούμε την έκδοση De Boeck-Duculot του 1981, με μια διαφορά. Δεν περιλάβαμε την εισήγηση της Claudette Delhez-Sarlet, «Ιστορία της λογοτεχνίας και εκπαίδευση», γιατί κρίναμε ότι οι ειδικού χαρακτήρα παρατηρήσεις της για τη βιβλιογραφία της ιστορίας της γαλλικής λογοτεχνίας, δεν θα ενδιέφεραν άμεσα τον Έλληνα αναγνώστη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Σημείωμα του μεταφραστή
1. Εισαγωγή
Bernard Ringaud, Η άποψη του συγγραφέα
Serge Doubrovsky, Η άποψη του καθηγητή
2. Θέση της λογοτεχνίας στην εκπαίδευση
Algirdas Julien Greimas, Μετάδοση και επικοινωνία
Bernard Pingaud, Θέση του συγγραφέα
Serge Doubrovsky, Λογοτεχνία και ευτυχία
Jean Alter, Προς τι η διδασκαλία της λογοτεχνίας;
Roland Barthes, Σκέψεις για ένα εγχειρίδιο
3. Λογοτεχνία, κοινωνιολογία και ανθρωπολογία
Alain Meyer, Απάντηση σε μερικές αντιρρήσεις
Gerard Genette, Λογοτεχνία και ιστορία
4. Λογοτεχνία και ψυχανάλυση
Jeffrey Mehlman, Γύρω από τον προσωπικό μύθο
Catherine Clement, Η επιστήμη της ψυχανάλυσης
Gilbert Lascault, Ο πλάγιος δρόμος
5. Λογοτεχνία και γλωσσολογία
Michael Riffaterre, Η εξήγηση των λογοτεχνικών φαινομένων
Jean-Claude Chevalier, Σημείωση για την παρέκκλιση
Roger Laufer, Η διδασκαλία του λαϊκού αφηγήματος
6. Παιδαγωγική
Jean Verrier, Ανάγνωση μυθιστορημάτων
Gerard Mace, Να διδάξουμε την ποίηση για να ξαναμάθουμε στους μαθητές ανάγνωση
Roger Favry, Η διδασκαλία της λογοτεχνίας και η ελεύθερη έκφραση
7. Συμπεράσματα
Tzvetan Todorov

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:29:19