Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές
Ειδική αναφορά σε μαθητές από την Αλβανία: Πρακτικά σεμιναρίου που πραγματοποιήθηκε από 29 έως 30 Οκτωβρίου 1992 με τη συμβολή του ΥΠΕΠΘ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Εξαντλημένο
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
23 x 17 εκ, 358 γρ, 224 σελ.
Περιγραφή

[...] Τόσο το σεμινάριο όσο και ο τόμος αυτός αποτελούν μια πρώτη συμβολή στην προετοιμασία του εκπαιδευτικού, προκειμένου να αντιμετωπίσει ένα νέο πρόβλημα, αυτό της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε αλλοδαπούς μαθητές. Με τις ενέργειες αυτές ολοκληρώθηκε η α΄ φάση σχετικού προγράμματος με συντονιστή τον τέως διευθυντή της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του ΥΠΕΠΘ κ. Πέτρο Μπερερή και επιστημονικούς υπευθύνους τον αν. καθηγητή κ. Θεόδωρο Παπακωνσταντίνου και τον επ. καθηγητή κ. Λαυρέντιο Δελλασούδα. Η όλη ερευνητική προσπάθεια είχε ενταχθεί στο πλαίσιο της ειδικής δράσης του κοινοτικού προγράμματος "Ευρυδίκη" που αφορά στη διαπολιτισμική εκπαίδευση. [...]

(από τους επιστημονικούς υπεύθυνους του σεμιναρίου και του αντίστοιχου εκπαιδευτικού προγράμματος)