Η διαμάχη για την ποίηση
Τα κείμενα και οι αντιδράσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7316-45-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.68 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 926 γρ., 624 σελ.
Περιγραφή

Στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας η διαμάχη ανάμεσα στον Εμμανουήλ Ροΐδη και στον Άγγελο Βλάχο το 1877, με αντικείμενο την (ελληνική) ποίηση και κριτική, έχει καταχωρηθεί ως σημαντικό γεγονός του φθίνοντος 19ου αιώνα. Με την απήχησή της επηρέασε πολύτροπα τον πνευματικό χώρο και συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση πρόσφορου κλίματος για τις αναζητήσεις της γενιάς του `80, η οποία προσπαθούσε τότε να επιβάλει την παρουσία της. [...]
Η διαμάχη Ροΐδη-Βλάχου θεωρήθηκε (ορθά, όπως θα δούμε) διαμάχη και παρουσιάστηκε με τις μεταφορές και τις εικονοποιίες πολεμικής σύγκρουσης. [...] Έχοντας ως κεντρικό πεδίο τα ίδια τα κείμενα, εξετάζεται στη συνέχεια το περιεχόμενο αυτής της διαμάχης και αποτιμάται η σημασία της για την ελληνική γραμματεία.

(από την εισαγωγή)

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
Εισαγωγή - Εκδοτικό Σημείωμα - Επίμετρο - Χρονολόγιο - Βιβλιογραφικό Απάνθισμα
Εισαγωγή
1. Η διαμάχη ως πολιτισμικό φαινόμενο
2. Τα 'καθήκοντα του δημίου'
3. Η 'επίδραση' του Ταίν
4. Επισχόλια στην 'Εισήγηση' του Ροΐδη
5. Η ανάγκη της αυταπάτης
6. Η ανάμειξη των κατόπτρων
7. Οι αντίπαλοι
8. Η αντεπίθεση
9. Οι εφεδρείες και τα 'γερμανικά δίοπτρα' του Ροΐδη
10. Οι εφεδρείες του Βλάχου και τα Κείμενα του Ροΐδη
11. Οι σύμμαχοι του Βλάχου
12. Ο Βαλαωρίτης, οι 'έμμετρες διαμαρτυρήσεις' και ο Τύπος
13. Η διαμάχη και οι μεταγενέστεροι
14. Επίλογος
Εκδοτικό Σημείωμα
Επίμετρο
Χρονολογία
Βιβλιογραφικό Απάνθισμα
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
Εμμανουήλ Ροΐδης - Άγγελος Βλάχος
1. Εμμανουήλ Ροΐδης. 'Δραματικός αγών'
2. Άγγελος Βλάχος, 'Γεώργιος Ζαλοκώστας και η σύγχρονος ελληνική ποίησις'
3. Εμμανουήλ Ροΐδης. 'Περί συγχρόνου εν Ελλάδι κριτικής'
4. Εμμανουήλ Ροΐδης. 'Περί συγχρόνου ελληνικής ποιήσεως'
5. Άγγελος Βλάχος, 'Ο νέος κριτικός'
6. Εμμανουήλ Ροΐδης, 'Τα κείμενα'
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
Παρεμβάσεις Αλέξανδρου Ρίζου Ραγκαβή, Ιωάννη Παπαδιαμαντόπουλου και άλλων
1. Ανώνυμος, 'Συζήτησις Ροΐδο-Βλάχου'
2. Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, 'Περί των κατά της ελληνικής ποιήσεως υπό Ροΐδου γραφέντων'
3. Ν. Κ[ορέσσιος], 'Ολίγα τινά κατά Ροΐδου'
4. Δ. Ποταμιάνος, '(Μελέτη περί του περί προσόντων των ποιητών νόμου του κυρίου Ε. Ροΐδου'
5. Φίλ. Α. Οικονομίδης, 'Περί νέας ελληνικής ποιήσεως. Απάντησις ανασκευαστική εις την περί αυτής πραγματείαν του κ. Εμ. Ροΐδου'
6. Ιω. Παπαδιαμαντόπουλος, 'Ολίγαι σελίδες επ' ευκαιρία της μεταξύ των κκ. Ε. Δ. Ροΐδου και Άγγελου Βλάχου αναφυείσης φιλολογικής έριδος'
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
Ο Τύπος της εποχής - 'Έμμετρες διαμαρτυρήσεις'
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΥΡΙΩΝ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-04 14:01:32