Η αρχή της ίσης μεταχείρισης των εργαζομένων
Άρθρο 22 § 1β Συντάγματος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0847-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 12/2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.32 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 491 γρ., 225 σελ.
Περιγραφή

Η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως είναι ένα από τα σημαντικότερα ζητήματα του Εργατικού Δικαίου και αποτελεί μία από τις συνηθέστερες βάσεις για τη θεμελίωση εργατικών αξιώσεων. Άλλωστε το Σύνταγμα της Ελλάδας ανήκει στα ελάχιστα εκείνα σύγχρονα συντάγματα που κατοχυρώνουν - εκτός από την αρχή της ισότητας των πολιτών ενώπιον του νόμου (άρθρ. 4)- και την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως των εργαζομένων (22 παρ. 1 εδ. β).
Καίτοι η αρχή της ίσης μεταχειρίσεως απασχολούσε ανέκαθεν τη θεωρία και νομολογία, αισθητή ήταν η ανάγκη μιας μονογραφίας η οποία θα ερευνούσε εκ νέου και εις βάθος την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως στις εργασιακές σχέσεις και θα συστηματοποιούσε τη σχετική ύλη. Το κενό αυτό έρχεται να συμπληρώσει η προκείμενη εργασία. Ερευνά συστηματικά και εις βάθος την αρχή της ίσης μεταχειρίσεως και ασχολείται με κρίσιμα ερωτήματα, όπως η έννοια της "ίσης αξίας" εργασίας, η σχέση της αρχής της ίσης μεταχειρίσεως με τη συμβατική ελευθερία, οι δυνατές αποκλίσεις από την ίση μεταχείριση κ.ά. Δηλαδή πρόκειται για μια αξιόλογη εργασία, η οποία προάγει την επιστημονική συζήτηση.
Με τη δημοσίευση της εργασίας αυτής εγκαινιάζεται η νέα σειρά μελετών εργατικού δικαίου που έχει τον τίτλο "Μελέτες Εργατικού Δικαίου". Η σειρά αυτή, που διευθύνεται από τους καθηγητές Γ. Λεβέντη, Αθ. Ι. Καρδαρά και Δημ. Τραυλό-Τζανετάτο, φιλοδοξεί να φιλοξενήσει επιστημονικές εργασίες που θα συμβάλλουν στην προαγωγή της έρευνας και της γνώσης του Εργατικού Δικαίου.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-08-11 13:56:26