Ζωοδόχος Πηγή Παιανίας
Δώδεκα αγιογραφίες
Εικονογράφηση: Κόντογλου, Φώτης, 1895-1965
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85367-1-5
Μπιλιέτο, Αθήνα, 1994
Ελληνική, Νέα, Αγγλικά
€ 6.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 12 εκ, 86 γρ