Εφαρμοσμένη αισθητική στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο: Εικόνα, ήχος, κίνηση
Sight sound motion, applied media aesthetics (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-277-3
Έλλην, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 29.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 474 σελ.
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Η εικόνα ο ήχος και η κίνηση περιγράφουν τα κύρια στοιχεία του αισθητικού ειδώλου (δηλαδή το φως, τον χώρο, τον χρόνο - κίνηση και τον ήχο), και τον τρόπο με τον οποίο αυτά τα στοιχεία χρησιμοποιούνται στη τηλεόραση και στον κινηματογράφο. Η ολοκληρωμένη κατανόηση των αρχών της αισθητικής των μέσων και η σωστή τους χρήση δεν είναι πλέον θέμα επιλογής, αλλά αποτελεί βασική προϋπόθεση για τον υπεύθυνο παραγωγό και θεατή της τηλεοπτικής και κινηματογραφικής μετάδοσης. Σαν παραγωγοί μηνυμάτων και μέσων δεν μπορούμε πλέον να βασιζόμαστε αποκλειστικά και μόνο στο ένστικτο όταν το χρειαζόμαστε για την εφαρμογή των αισθητικών αρχών. Πρέπει να αποκτήσουμε την γνώση και την ικανότητα να επιλέγουμε και να εφαρμόζουμε αυτά τα αισθητικά στοιχεία που μας βοηθούν να μεταφράσουμε σημαντικές ιδέες σε σημαντικά μηνύματα γρήγορα, αποδοτικά και έτσι ώστε να μπορούν να προβλεφθούν. Οι συνεχώς αυξανόμενοι περιορισμοί χρόνου και χρήματος κάνουν μη πρακτική, αν όχι αδύνατη, την παραγωγή τριών ή περισσότερων παραλλαγών του ιδίου μηνύματος πριν αποφασισθεί ποιο από αυτά είναι το πιο αποδοτικό. Η αισθητική των μέσων της τηλεόρασης και του κινηματογράφου παρέχει τα κριτήρια για να παράγουμε τα καλύτερα μηνύματα με την πρώτη προσπάθεια.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Εφαρμοσμένη Αισθητική των Μέσων
Το Πρώτο Αισθητικό Πεδίο: Φως
Δόμηση του Πρώτου Αισθητικού Πεδίου
Διευρυμένο Πρώτο Πεδίο: Χρώμα
Δόμηση Χρώματος: Λειτουργία και Σύνθεση
Το Δισδιάστατο Πεδίο: Επιφάνεια
Το Δισδιάστατο Πεδίο: Δυνάμεις Μέσα στην Οθόνη.
Δόμηση του Δισδιάστατου Πεδίου: Αλληλεπίδραση των Δυνάμεων της Οθόνης.
Το Τρισδιάστατο Πεδίο: Βάθος και Όγκος
Δόμηση του Τρισδιάστατου Πεδίου: Δημιουργία Όγκου Οθόνης.
Δόμηση Χώρου Οθόνης: Επινόηση Ειδώλων
Το Τετραδιάστατο Πεδίο: Χρόνος
Το Τετραδιάστατο Πεδίο: Κίνηση
Δόμηση του Τετραδιάστατου Πεδίου: Χρονομέτρηση και κύριες Κινήσεις.
Δόμηση του Τετραδιάστατου Πεδίου: Επιμέλεια
Πενταδιάστατο Πεδίο: Ήχος
Δόμηση του Πενταδιάστατου Πεδίου: Δομές Ήχου και Συνδυασμοί Ήχου - εικόνας.
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ