Ευρωπαϊκή μακροοικονομική
Macroeconomics : A European Text (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1162-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
27 x 21 εκ, 1,353 γρ, 355 σελ.
τ. 1
Αγγλικά (γλώσσα πρωτοτύπου)
Περιγραφή

Το διδακτικό εγχειρίδιο των Burda - Wyploz για τη σύγχρονη ευρωπαϊκή Μακροοικονομική συμπληρώνει το κενό που υπάρχει μεταξύ της συσχέτισης της θεωρίας με τα εμπειρικά δεδομένα και τα πρακτικά προβλήματα. Παρά το γεγονός ότι δεν υπάρχει modus vivendi στα μακροοικονομικά υποδείγματα, το νομισματικό (monetary) υπόδειγμα χρησιμοποιείται εκτενώς από τους ακαδημαϊκούς και τους υπεύθυνους για τη χάραξη της οικονομικής πολιτικής, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι οι θεσμικοί εταίροι δεν έχουν δεύτερες σκέψεις. Το βιβλίο ενσωματώνει θεωρητικά και εμπειρικά θέματα των σύγχρονων οικονομιών, όπως η ευρωπαϊκή αθέλητη ανεργία, ο ατελής ανταγωνισμός, η στόχευση του πληθωρισμού, η καμπύλη Phillips, η μοντέρνα μονεταριστική άποψη, η νέα Κεϋνσιανή θεώρηση, η αναγκαιότητα της μικροοικονομικής θεμελίωσης της μάκρο θεωρίας και η αξιολόγηση της παρεμβατικής οικονομικής πολιτικής.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΛΑΙΣΙΩΝ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΗΣ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΚΔΟΣΗ
ΜΕΡΟΣ Ι: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ
1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ;
2. ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ
ΜΕΡΟΣ ΙΙ: Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
4. ΑΓΟΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΡΓΙΑ
5. ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ, ΔΑΝΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΙ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ
6. ΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΗ
7. Η ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ: ΧΡΗΜΑ
8. ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΖΗΤΗΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΣ
9. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΡΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ Η ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Σ.Τ.Ε.
ΣΧΟΛΕΣ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ Η ΠΟΛΥΠΡΙΣΜΑΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ