Ευρωπαϊκή κοινοτική χρηματοπιστωτική νομοθεσία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1260-0
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 71.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 1,241 γρ., 831 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00