Ερμιτάζ: Αγία Πετρούπολη
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-475-143-3
Η Καθημερινή, Αθήνα, 4/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
20 x 17 εκ, 215 γρ, 96 σελ.
Περιγραφή

Η επιλογή και η παρουσίαση των εκθεμάτων σε αυτόν τον τόμο έγινε με στόχο να δοθεί μια κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτική εικόνα των ελληνικών θησαυρών που φυλάσσονται στο Μουσείο Ερμιτάζ. Η πρώτη ομάδα περιλαμβάνει τα αντικείμενα που βρέθηκαν στη μητροπολιτική Ελλάδα, στην Ιωνία και στην Κάτω Ιταλία, και μεταφέρθηκαν στην Αγία Πετρούπολη, καθώς και τα ρωμαϊκά αντίγραφα ελληνικών αρχαιοτήτων. Η δεύτερη κατηγορία περιλαμβάνει τις αρχαιότητες που προέρχονται από τις παρευξείνιες χώρες, όπου άνθησαν οι ελληνικές αποικίες από τους αρχαϊκούς χρόνους. Πρόκειται ασφαλώς για εκφάνσεις της ελληνικής τέχνης, όπως συνάγεται από το θεματολόγιο, την τυπολογία και την τεχνική κατασκευής των αντικειμένων αυτών.