Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1680-6
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2006
Ελληνική, Νέα
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
684 σελ.