Συνοδινός, Χάρης Π.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο καθεστώς ασύλου των προσφύγων Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Συμβάσεις του δημοσίου : Προστασία κάτω από τα ευρωπαϊκά κατώφλια Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Δημόσια έργα : Τόμος Α΄: Εθνική και κοινοτική νομοθεσία και νομολογία Συγγραφέας Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Δίκαιο ανταγωνισμού και συμβάσεις του δημοσίου Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Αποτελεσματική δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων της διοίκησης Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Οι κρατικές ενισχύσεις υπό τον έλεγχο του κοινοτικού δικαίου : Παράθεση των κυριοτέρων αποφάσεων του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Η επίδραση του ευρωπαϊκού δικαίου στο καθεστώς ασύλου των προσφύγων Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2010 Συμβάσεις του δημοσίου : Προστασία κάτω από τα ευρωπαϊκά κατώφλια Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2006 Δημόσια έργα : Τόμος Α΄: Εθνική και κοινοτική νομοθεσία και νομολογία Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
2006 Ερμηνεία κατ΄ άρθρο της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και της Συνθήκης για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας: IΙΙ: Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (Άρθρα 81-188) Σάκκουλας Αντ. Ν. Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2002 Δίκαιο ανταγωνισμού και συμβάσεις του δημοσίου Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2001 Αποτελεσματική δικαστική προστασία κατά τη σύναψη συμβάσεων της διοίκησης Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
1998 Οι κρατικές ενισχύσεις υπό τον έλεγχο του κοινοτικού δικαίου : Παράθεση των κυριοτέρων αποφάσεων του δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα