Εργαστήριο Βαλκάνιων συγγραφέων και μεταφραστών: Πρακτικά διημερίδας
Αλεξανδρούπολη, 29 Αυγούστου - 5 Σεπτεμβρίου 1998: Η λογοτεχνική πραγματικότητα στις βαλκανικές χώρες. Συνθήκες και παράγοντες που την καθορίζουν· Βαλκάνια: οι δρόμοι της λογοτεχνίας. Συναντήσεις και παράλληλες πορείες· Βαλκανική λογοτεχνία: ανοιχτή στα τέσσερα σημεία του ορίζοντα
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-7894-17-5
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
28 x 21 εκ, 295 γρ, 92 σελ.
Περιγραφή

Η συζήτηση για την πολυ-πολιτισμικότητα και τη διακίνηση ιδεών στην εποχή μας αναφέρεται συχνά στο βιβλίο ως πολιτιστικό προϊόν με ισχυρή επιρροή στη διαμόρφωση σχημάτων κατανόησης της ετερότητας. Η λογοτεχνία μιας χώρας αποτελεί σημαντικό πεδίο ανάδειξης της φυσιογνωμίας της και είναι υπολογίσιμος παράγοντας στον διεθνή διάλογο ιδεών και στην τάση της εποχής μας για ανοιχτά σύνορα επικοινωνίας.

Ώμως, όσο ελεύθερη -και ίσως πληθωριστική- φαίνεται η κυκλοφορία των πολιτιστικών προϊόντων, τόσο συγκροτημένος, ισχυρός και μακροπρόθεσμος οφείλει να είναι ο σχεδιασμός της διαδρομής του πολιτιστικού αγαθού -και ιδιαιτέρως του βιβλίου- όταν λαμβάνουμε υπόψη μας παράγοντες όπως η γλώσσα γραφής του λογοτεχνικού έργου (λιγότερο και περισσότερο διαδομένη λογοτεχνική γλώσσα) και η εμβέλειά της, η ιστορική πορεία της εκάστοτε εθνικής λογοτεχνίας (ρεύματα και ρόλος στον διεθνή Κανόνα λογοτεχνίας), η πολιτική προώθησης και οι συνθήκες παραγωγής της. Ιδιαίτερη σημασία έχουν επίσης οι παράγοντες που σχετίζονται με το βιβλίο ως εμπορικό προϊόν, δηλαδή τα κανάλια προώθησής του και η διασφάλιση της εμπορικής διαδρομής του σε ξένες αγορές.

Χώρες όπως οι βαλκανικές, με κοινό ιστορικό παρονομαστή που τροφοδότησε τη θεματολογία έργων που γράφτηκαν σε διαφορετικές χώρες και γλώσσες, με συνθήκες ανάπτυξης που άλλοτε συμβαδίζουν άλλοτε είναι διαμετρικά αντίθετες, με οικονομική και κοινωνική εξέλιξη διαφορετική, μπορούν να προσφέρουν στην εποχή μας χαρακτηριστικό δείγμα λογοτεχνικής επικοινωνίας.

Πρόθεση της διοργάνωσης του Εργαστηρίου Βαλκάνιων Συγγραφέων & Μεταφραστών είναι να υπερβεί τη συνήθη διάκριση μεταξύ ισχυρών και ασθενών γλωσσών στη λογοτεχνία. Η συνάντηση αποσκοπεί να διανοίξει και να αποδώσει σημασία στους δρόμους επικοινωνίας μεταξύ των λογοτεχνιών των βαλκανικών χωρών. Σημαντικό παράγοντα σ` αυτό θεωρούμε το έργο των μεταφραστών και τον ρόλο τους στην επικοινωνία ανάμεσα στις εθνικές λογοτεχνίες. Aυτός είναι ο λόγος που η έμφαση δίνεται σε ένα κοινό Εργαστήριο Συγγραφέων και Μεταφραστών, που φιλοδοξεί να εκφράσει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ συγγραφέων και μεταφραστών διαφορετικών γλωσσών, να διερευνήσει την ταυτότητα και την ετερότητα της λογοτεχνικής πραγματικότητας και να δώσει έναυσμα για συστηματικές συνεργασίες.