Επτάνησα 20ός - 21ος αιώνας
Οικονομία, δημογραφία, περιβάλλον και πολιτισμός
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87970-0-0
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 659 γρ
Περιγραφή

Τα Επτάνησα σήμερα αναζητούν ένα σύγχρονο ρόλο, οικονομικό και πολιτιστικό. Η διαμόρφωση ενός αναπτυξιακού υποδείγματος για την ευρύτερη περιοχή των Ιονίων Νήσων αποτελεί επίκαιρο περιφερειακό και εθνικό αίτημα. Στο αίτημα αυτό ανταποκρίνονται οι 27 εργασίες κοινωνικών επιστημόνων, που περιλαμβάνονται στον τόμο αυτό.

Μέσα από τη διεπιστημονική αυτή διερεύνηση της οικονομικής και κοινωνικής εξέλιξης της περιφέρειας των Ιονίων Νήσων στο τέλος του 20ού αιώνα και τη μελέτη των διαφαινόμενων τάσεων ανάπτυξης στις αρχές του 21 αιώνα, επιχειρείται να προσδιοριστούν τα σημερινά εμπόδια στο δρόμο της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης και να σκιαγραφηθεί η νέα πορεία της επτανησιακής οικονομίας, μέσα από τους δρόμους της οικονομικής συνεργασίας με τις όμορες περιφέρειες που ορίζονται από το Ιόνιο Πέλαγος.