Επισκόπηση της νομολογίας του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (1997-1998)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-0269-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2000
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 22.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 248 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00