Επισκόπηση της νεοελληνικής ιστορίας
Histoire de la Grèce moderne (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7293-21-3
Θεμέλιο, Αθήνα, 10/1999
13η έκδ. || Αυτοτελή έργα σε ένα τόμο
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 339 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-03-15 11:21:17