Εξωχριστιανικές μαρτυρίες για το Χριστό και τους χριστιανούς
Testimonia profana de Christo atque christianis
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-85130-3-7
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 9.13 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 574 γρ., 269 σελ.
Περιγραφή

Όταν η άλλη όχθη εκδηλώνει την γνώμη της και τη γνώση της για τον Χριστό και τους πιστούς του ανεπιτήδευτα και ανυποψίαστα, τότε αυτή η γνώμη ενδιαφέρει όλους και ιδιαίτερα τους Χριστιανούς. Αυτή είναι και η σπουδαιότητα των κειμένων που παρουσιάζονται εδώ, μεταφρασμένα και σχολιασμένα απο τον συγγραφέα, και τα οποία προέρχονται αποκλειστικά από ειδωλολάτρες, πολλές φορές τους ίδιους τους δημίους και τους διώκτες των Χριστιανών. Η παρούσα συλλογή αποτελείται από 26 αυτοκρατορικά διατάγματα, 49 αποσπάσματα από ισάριθμα ιστορικά συγράμματα, 38 φιλολογικά και 3 από ειδικές αντιχριστιανικές μελέτες του τότε καιρού. Ο συγγραφεύς, με το παρόν έργο του, μας αποκαλύπτει όχι μόνο τις γνώμες και τις διαθέσεις των ειδωλολατρών, αλλά και σημαντικά στοιχεία για την ζωή των πρώτων Χριστιανών.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Πρόλογος
Εισαγωγή
1.ΠΛΙΝΙΟΣ
2.ΙΩΣΗΠΟΣ ΙΟΥΔΑΙΟΣ
3. ΤΑΚΙΤΟΣ
4. ΠΛΙΝΙΟΣ ΣΕΚΟΥΝΔΟΣ
5. ΤΡΑΪΑΝΟΣ
6. ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ
7. ΑΔΡΙΑΝΟΣ
8. ΣΟΥΗΤΩΝΙΟΣ
9. ΑΝΤΩΝΙΝΟΣ ΠΙΟΣ
10. ΑΠΟΥΛΙΗΟΣ
11. ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ
12. ΛΟΥΚΙΑΝΟΣ
13. ΚΕΛΣΟΣ
14. ΣΥΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ ΑΛΕΞΑΜΕΝΟΥ
15. ΔΙΩΝ ΚΑΣΙΟΣ
16. ΑΙΛΙΟΣ ΣΠΑΡΤΙΑΝΟΣ
17. ΑΙΛΙΟΣ ΛΑΜΠΡΙΔΙΟΣ
18. ΓΑΛΛΙΗΝΟΣ
19. ΑΜΕΛΙΟΣ
20. ΑΥΡΗΛΙΑΝΟΣ
21. ΦΛΑΒΙΟΣ ΒΟΠΙΣΚΟΣ
22. ΔΙΟΚΛΗΤΙΑΝΟΣ
23. ΜΑΞΙΜΙΑΝΟΣ
24. ΠΟΡΦΥΡΙΟΣ
25. ΓΑΛΕΡΙΟΣ
26. ΜΑΞΙΜΙΝΟΣ
27. ΣΑΒΙΝΟΣ
28. ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ ΜΑΞΙΜΟΥ
29. ΛΙΚΙΝΙΟΣ
30. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
31. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ
32. ΛΙΒΑΝΙΟΣ
33. ΑΜΜΙΑΝΟΣ ΜΑΡΚΕΛΛΙΝΟΣ
34. ΕΥΝΑΠΙΟΣ
35. ΖΩΣΙΜΟΣ
36. ΑΝΕΠΙΓΡΑΦΑ Η ΨΕΥΔΠΙΓΡΑΦΑ
Α. ΨΕΥΔΙΩΣΗΠΟΣ
Β. ΨΕΥΔΑΝΔΡΙΑΝΟΣ
Γ. ΦΙΛΟΠΑΤΡΙΣ Ο ΔΙΔΑΣΚΟΜΕΝΟΣ
Δ. ΤΙΜΑΡΙΟΝ
Επίλογος
Κλείδα
1. Πηγες
2. Βιβλιογραφία
3. Συντομογραφίες
4. Ευρετήριο βιβλικών χωρίων
5. Ευρετήριο ονομάτων
6. Ευρετήριο χριστιανικών όρων στα θύραθεν κείμενα
7. Ευρετήριο ειδωλολατρικών όρων για τους χριστιανούς
8. Πίνακας περιεχομένων

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00