Ενύπνιο μετά τρούλλου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7418-38-8
Μπάστας, Αθήνα, 1999
Ελληνική, Νέα
€ 5.96 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο