Ενσώματος νους, πλαισιοθετημένη γνώση και εκπαίδευση
Προσεγγίζοντας την ποιητική και τον πολιτισμό του σκεπτόμενου σώματος: διεπιστημονικές προσεγγίσεις
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1200-9
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 51.41 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,196 γρ, 720 σελ.
Περιγραφή

Η μελέτη της ανθρώπινης δράσης, επικοινωνίας και γνώσης μέσα από την προοπτική του σώματος είναι ένας καινούριος ορίζοντας εξερεύνησης της ενσώματής μας ύπαρξης και των σχέσεών μας με τους άλλους ανθρώπους. Ο υπερνοησιαρχισμός (ορθολογισμός) και αφαιρετικός αντικειμενισμός της Δυτικής πολιτισμικής παράδοσης και μαζί μ’ αυτόν οι περισσότερες προσεγγίσεις της φιλοσοφίας, της ψυχολογίας, της ιστορίας, της κοινωνιολογίας, αλλά και των επιστημών της αγωγής έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοήσει τις θεμελιακές σχέσεις του σώματος με τις γνωστικές (γνωσιακές), επικοινωνιακές και πολιτισμικές διαδικασίες, λειτουργώντας στη βάση ποικίλων δυισμών (δυαδισμών): νου - σώματος, νόησης - εμπειρίας, υποκειμένου - αντικειμένου, ουσίας - φαινομένου, οργανισμού - περιβάλλοντος, φύσης - πολιτισμού, κοινωνίας - ατόμου, δημόσιου - ιδιωτικού, γλώσσας - ομιλίας κ.ά. Σκοπός του διεπιστημονικού αυτού συλλογικού βιβλίου είναι η παρουσίαση της σύγχρονης προβληματικής (θέσεις, κριτικές, διαμάχες, διλήμματα, παρανοήσεις, καταχρήσεις) και των πρόσφατων ερευνητικών πορισμάτων σχετικά: (1) με τη φύση του σώματος, (2) τις κοινωνικο-ιστορικές και πολιτισμικές διαστάσεις του σώματος, (3) το ρόλο που το σώμα παίζει στις γνωστικές (γνωσιακές), μαθησιακές, αναπτυξιακές, επικοινωνιακές, διαπροσωπικές, κοινωνικο-ηθικές και ψυχοθεραπευτικές διαδικασίες, (4) τις σωματικές βάσεις της καλλιτεχνικής/αισθητικής δημιουργίας και επικοινωνίας και (5) το ρόλο που παίζει το σώμα στη θρησκεία και στην κατασκευή νέων μορφών υποκειμενικότητας.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

CONTENTS
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΙΣΤΟΡΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΣΩΜΑ, ΓΝΩΣΗ, ΗΘΙΚΟΙ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΨΥΧΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ
ΣΩΜΑ, ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΜΗ ΛΕΚΤΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ (ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΗΣ/ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ)
ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΝΕΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΙΚΟΤΗΤΑΣ
ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ
ΣΩΜΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ
ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΜΟΥ:
ΕΛΕΝΗ ΑΝΔΡΙΑΚΑΙΝΑ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΕΞΙΑΣ, ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ, ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ (ΡΟΖΑ) ΒΑΣΙΛΑΚΗ, ΜΑΝΟΛΗΣ ΔΑΦΕΡΜΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Α. ΖΓΑΝΤΖΟΥΡΗ, ΧΡΥΣΗ ΚΑΡΑΤΣΙΝΙΔΟΥ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΙΟΥΡΤΣΑΚΗΣ, ΗΛΙΑΣ Ε. ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ, ΜΑΡΙΑ ΜΑΛΙΚΙΩΣΗ-ΛΟΙΖΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣ, ΡΟΜΠΕΡΤ ΜΕΛΛΟΝ, ΜΑΡΙΟΣ Α. ΠΟΥΡΚΟΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Β. ΠΡΩΙΜΟΣ, ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΡΟΥΛΗ, ΜΕΝΗ ΤΣΙΓΚΡΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΡΗΓΑ, ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΣΠΟΝΤΑ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ι. ΣΤΑΜΑΤΗΣ, ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΣ, ΠΗΛΙΟΣ-ΔΗΜΗΤΡΗΣ Λ. ΣΤΑΥΡΟΥ, ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΖΑΡΤΖΑΣ, ΑΝΔΡΕΑΣ ΦΟΥΝΤΟΥΛΑΚΗΣ