Ενέργεια και περιφερειακή ανάπτυξη
Δοκίμιο
Εξαντλημένο
ISBN: 978-2-7483-6545-0
Publibook, Αθήνα, 7/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 12.94 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 22 εκ., 200 γρ., 132 σελ.
Περιγραφή

Η χρήση της ενέργειας είναι σήμερα περισσότερο απαραίτητη από ποτέ στις δυτικές μεταβιομηχανικές κοινωνίες για τη στήριξη του σημερινού επιπέδου της υψηλής ευημερίας τους. Στην Ελλάδα η αξιοποίηση του ενδογενούς ενεργειακού δυναμικού της περιφέρειας με την ορθολογική διαχείριση των υπαρχόντων πόρων θα μπορούσε να συμβάλει στην περιφερειακή ανάπτυξη, στη μείωση της εξάρτησης από εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, στη μικρότερη χρήση του εγχώριου ρυπογόνου λιγνίτη αλλά και στη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας. Η προώθηση των αειφορικών ενεργειακών και περιβαλλοντικών τεχνολογιών αποτελεί έναν σημαντικό στόχο της ευρωπαϊκής και της ελληνικής πολιτικής σήμερα, που οδηγεί προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης, στην αύξηση της απασχόλησης αλλά και στη δημιουργία μιας κοινωνίας και μιας οικονομίας που θα βασίζονται στη γνώση. Στα δοκίμια του τόμου αυτού παρουσιάζονται διάφορα θέματα στον τομέα των καινοτόμων ενεργειακών τεχνολογιών και του περιβάλλοντος που θα μπορούσαν να εφαρμοστούν στην ελληνική περιφέρεια, συμφιλιώνοντας την οικονομική μεγέθυνση με την αειφορική διαχείριση των φυσικών πόρων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14