Ένα σακούλι τραγούδια
Κυκλοφορεί
Άγκυρα, Αθήνα
Ελληνική, Νέα
€ 4.70 (περ. ΦΠΑ 6%)
Ηχητικό, Ηχητικό σε κασέττα
11 x 7 εκ