Ένα μέλλον για την Αθήνα
Σε αναζήτηση πολιτικών αστικής επανοργάνωσης του πολεοδομικού συγκροτήματος της πρωτεύουσας
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-87380-9-6
Mendor Editions S.A., Αθήνα, 2003
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 106.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 31 εκ., 2,929 γρ., 561 σελ.
Περιγραφή

Η ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ που κυριάρχησε μεταπολεμικά - εργαλεία και φορείς άσκησης - μακριά από να πετύχει τους στόχους της, έχει εμφανίσει σημεία ιδιαίτερης δυσκολίας και αδυναμίας να παρέμβει στα χρόνια, αλλά και στα όψιμα προβλήματα της πόλης, ενώ, στην παρούσα μορφή της, τίθεται ζήτημα επάρκειας ως προς τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει τις νέες αναδυόμενες μορφές αστικότητας. Είναι πρόδηλη η ανάγκη χάραξης και εφαρμογής νέων πολιτικών που θα οδηγήσουν την πρωτεύουσα μέσο / μακροπρόθεσμα σε τροχιά (επαν)οργάνωσης, στο πλαίσιο μιας ενιαίας στρατηγικής αναβάθμισης του αστικού της χώρου. Στόχος του παρόντος συλλογικού έργου, είναι να αναγνώσει προβλήματα και τάσεις της αστικής εξέλιξης της πρωτεύουσας - της δομής και της άρθρωσής της με τον ευρύτερο χώρο, τόσο της επικράτειας όσο και ευρωπαϊκού / διεθνή - να (επανα)προσδιορίσει και να αναδείξει σχεδιαστικά εργαλεία στις κρίσιμες συνιστώσες που στοιχειοθετούν μία ολική πολιτική αστικής επανοργάνωσής της· να καταγράψει τους αλληλοσυσχετισμούς, να προτείνει δέσμη μέτρων / ενεργειών / δράσεων / έργων και να εντοπίσει / διαβλέψει το μέτρο των δυσχερειών προώθησης / υλοποίησής τους. Στο εγχείρημα συμμετέχουν άμεσα εμπλεκόμενοι στο πεδίο αναβάθμισης - σχεδιασμού / υλοποίησης έργων, μέτρων, ενεργειών - του αστικού συγκροτήματος της Αττικής, καθώς και σε συνιστώσες που καθορίζουν τη σχέση της με την υπόλοιπη χώρα και την κοινοτική (ΕΕ) πραγματικότητα. Οι συνολικές παρεμβάσεις / εισηγήσεις των συγγραφέων καλύπτουν καθοριστικές παραμέτρους βελτίωσης της πολεοδομικής συνάθροισης της πρωτεύουσας: χωροταξικούς, πολεοδομικούς, μορφολογικούς, περιβαλλοντικούς, κινητικότητας, χρηματοοικονομικούς, διοικητικούς, θεσμικούς, πολιτικούς, πολιτισμικούς, κοινωνικούς, γεωδημογραφικούς.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόλογος, PAT COX
Εισαγωγή, ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΡ. ΤΣΕΤΣΗΣ
1 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙΚΟΥΜΕΝΟΠΟΙΗΣΗ, ΜΕΤΕΞΕΛΙΣΣΟΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
2 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΑΛΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ;
3 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ ΕΕ ΚΑΙ Η ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
4 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΓΕΩΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
5 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ
6 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
7 ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ, ΑΛΛΗ ΑΘΗΝΑ: ΔΥΤΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ, ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΜΕΤΩΠΟ
8 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΘΗΝΑ 2004. «ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΟ» ΩΣ ΟΛΚΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ (ΕΠΑΝ)ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
9 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΑΣΤΙΚΗ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ: Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΑΔΙΑΦΟΡΟΥ
10 ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ: ΟΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΘΟΡΥΒΟ, ΤΗΝ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ, ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
11 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΙΟ ΜΕΛΛΟΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΠΛΟΥΤΟ
12 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
13 ΕΝΟΤΗΤΑ: ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΤΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ
14 ΕΝΟΤΗΤΑ: Ο ΕΠΙΤΕΛΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ. ΑΝΟΙΧΤΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
15 ΕΝΟΤΗΤΑ: Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ
ΑΝΤΙ ΣΥΝΘΕΣΗΣ: ΣΕ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-09-01 13:12:14