Ελληνική χαρακτική 1843 - 1915
Ιστορία, λεξικό χαρακτών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9732-01-7
Εκδόσεις Da Vinci, Αθήνα, 12/2012
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 29.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 558 γρ., 254 σελ.
Περιγραφή

Στο βιβλίο αυτό αποκαλύπτονται και μελετώνται, για πρώτη φορά σε τέτοιο πλάτος και βάθος, οι αφανείς εικονογράφοι χαράκτες όλου του 19ου και των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα. Παρουσιάζονται η ιστορία, η διδασκαλία και οι μαθητές της χαρακτικής, της ξυλογραφίας και της χαλκογραφίας κυρίως, στο Σχολείο των Τεχνών του Βασιλικού Πολυτεχνείου κατά τα χρόνια 1843-1915. Έτσι, στις σελίδες του βιβλίου αποκαθίσταται η αγνοημένη, και συνεπώς παραγνωρισμένη, ιστορία της ελληνικής χαρακτικής.
Προηγούνται κεφάλαια για την ίδρυση του Βασιλικού Πολυτεχνείου και για τη διδασκαλία καθενός από τους τρεις `διδασκάλους` της χαρακτικής του 19ου και των δύο πρώτων δεκαετιών του 20ου αιώνα: του Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου, του Αριστείδη Λ. Ροβέρτου και του Νικόλαου Ι. Φέρμπου. Το ουσιαστικότερο μέρος της έκδοσης αυτής το απαρτίζουν τα βιοεργογραφικά σημειώματα των μαθητών των τριών διδασκάλων. Στοιχεία για τη μαθητεία τους, τη συμμετοχή τους σε διαγωνισμούς και εκθέσεις, τις βραβεύσεις τους αντλήθηκαν από το αναξιοποίητο, μη μελετημένο όπως και όσο θα έπρεπε, Μαθητολόγιο του Βασιλικού Πολυτεχνείου, από φακέλους του αρχείου του των χρόνων 1844-1871, καθώς και από τον ημερήσιο και περιοδικό Τύπο της ίδιας περιόδου, στοιχεία του οποίου για πρώτη φορά αξιολογούνται. Σε παράρτημα εντάχθηκαν χαράκτες γνωστοί μόνον ως ονόματα και μέσω έργων τους. Η βιβλιογραφία και η εικονογράφηση συμπληρώνουν το κείμενο, προσθέτοντας στο περιεχόμενό του.
Με το υλικό αυτό ολοκληρώνεται πλέον το διαπιστωμένα ελλιπές ψηφιδωτό της εφαρμοσμένης ελληνικής χαρακτικής από το 1843 έως το 1915. Παράλληλα, αποδεικνύεται η υψηλή στάθμη του επιπέδου της συγκεκριμένης τέχνης και των τεχνικών της.
Η έκδοση -προσεγμένη και χρηστική- περιλαμβάνει πληθώρα επαγγελματιών εικονογράφων χαρακτών του 19ου και των αρχών του 20ου αιώνα, τις υπογραφές των οποίων συναντάμε συχνά σε ξυλογραφίες ελληνικών και ξένων περιοδικών και βιβλίων της εποχής εκείνης, χωρίς όμως να γνωρίζουμε μέχρι σήμερα τίποτα περισσότερο για τη ζωή, τις σπουδές και τα έργα τους, αλλά και ζωγράφων που πήραν μαθήματα χαρακτικής στα χρόνια των σπουδών τους. Πρόκειται για την πληρέστερη στο είδος της προσπάθεια, μοναδική στην ελληνική βιβλιογραφία, καρπό μακροχρόνιας και πολύπλευρης έρευνας, εργαλείο για τον ενδιαφερόμενο-μελετητή, φοιτητή/σπουδαστή, συλλέκτη, φιλότεχνο.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ
Χρύσανθου Α. Χρήστου
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, 1836-1910
Το Πολυτεχνείο από το 1836 έως το 1862
Το Πολυτεχνείο από το 1862 έως το 1910
Η ΧΑΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ
Περίοδος Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου
Μαθητές Αγαθάγγελου Τριαντάφυλλου
Περίοδος Αριστείδη Λ. Ροβέρτου
Μαθητές Αριστείδη Λ. Ροβέρτου
Περίοδος Νικόλαου Ι. Φέρμπου
Μαθητές Νικόλαου Ι. Φέρμπου
Ετήσιοι σχολικοί διαγωνισμοί, 1845-1865
Ετήσιοι σχολικοί διαγωνισμοί, 1866-1891
Ετήσιοι σχολικοί διαγωνισμοί, 1893-1908
Εκθέσεις
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Άλλοι χαράκτες
ΕΙΚΟΝΕΣ
Μαθητές Αγαθάγγελου Τριανταφύλλου
Μαθητές Αριστείδη Λ. Ροβέρτου
Μαθητές Νικόλαου Ι. Φέρμπου
Άλλοι χαράκτες
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΧΑΡΑΚΤΩΝ
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00